Tenká línia

Tenká línia  je prejavom a symbolom, ktorý sa historicky začal používať v roku 1854. Bol to pohľad na líniu vojakov odetú v jednej farbe rovnošaty. Tento symbol bol znova použitý  v roku 1911 a neskôr v 50 rokoch 21. storočia ako znázornenie línie príslušníkov v uniforme, ktorí tvorili „hranicu“. Takto bol postupne formovaný do jeho dnešnej podoby a okrem symbolu hranice uniforiem tvorí pomyselnú líniu všetkých zosnulých v službe.