Ako založiť klub

Ak chceš na Slovensku založiť nový rešpektovaný motoklub a chceš aby bol takpovediac “kóšer” mal by si zachovať isté pravidlá ktoré na Slovensku fungujú už viac ako desaťročie (2003)

Pravidlá sú vytvorené tak, aby neprichádzalo ku konfliktom, bola možnosť preukázať rešpekt, ale hlavne ho získať. Viac nájdeš TU

Oficiálne označovanie klubov

POZOR!!! iné označenia, alebo ich kombinácie sú prejavom nerešpektu

       MC Slovakia                     Nezávislé             LE MC Slovak Republic