O klube

V roku 2009 vznikla a bola realizovaná myšlienka na založenie vojenského motocyklového klubu, ktorý by združoval príslušníkov Ozbrojených síl voľno-časovo jazdiacich na motocykloch. Prvé kroky k realizácii myšlienky boli inšpirované motospojkou – jazdcom, ktorý spájal prostredníctvom doručovania správ jednotky. Motospojky pôsobili nie len lokálne ale aj medzinárodne, a ich činnosť mala veľký význam. Myšlienka vzišla z prostredia Ozbrojených síl SR a tak bolo len logickým záverom, že sa k myšlienke pridali ľudia z obdobných profesií.

Pôvodná myšlienka združovať príslušníkov ozbrojených síl bola rozšírená o združovanie príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov v činnej službe a výslužbe.

Tak vznikol na Slovensku prvý motocyklový klub združujúci len príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov pod názvom MOTOSPOJKY, ktorý hľadal cestu k medzinárodnému ale aj Slovenskému uznaniu. V tej dobe na Slovensku neexistovalo nič obdobné a v Európe v tom čase pôsobilo viac ako 400 podobne zameraných klubov a ich pobočiek. Rozhodli sme sa ísť cestou budovania rešpektu prostredníctvom tvrdej práce na sebe  a propagáciou svojho klubu doma aj v zahraničí.

Klub si žil svojím životom a pri organizovaní aktivít sa stretával s domáci ale aj zahraničnými členmi rovnako zameraných klubov ako aj inými motorkármi.

Postupne sme sa naučili, že ísť cestou čistoty smerovania klubu a členstva v ňom, preukazovaním rešpektu k okoliu a stanoveným celosvetovo uznávaným, nemenným pravidlám ako aj pravidlám Slovenskej motoscény plne odzrkadľuje slovo REŠPEKT.

Naším členom sa nemohol a nemôže stať civil ani bez cti prepustený príslušník ozbrojených a záchranných zborov – presne podľa svetových pravidiel klubov ktoré nosia označenie LE. Toto pravidlo – bez civilov – sa stalo podmienkou aj pre Slovensko.

Sme hrdý na svoj klub DESPATCH RIDERS LE MC SLOVAK REPUBLIC lebo naša cesta je vydláždená tvrdou prácou, rešpektom, čistotou myšlienky a rešpektovaním svetových ale aj národných motorkárskych pravidiel.

Sme DESPATCH RIDERS, sme hrdí na svoj klub, na svoju prácu, naše bratstvo. Našim cieľom je nielen združovať príslušníkov ozbrojených a záchranných  zborov v činnej službe a výslužbe ale aj  reprezentovať naše poslanie pred verejnosťou s heslom JAZDIŤ S ÚCTOU.