O klube

V roku 2009 vznikla a bola realizovaná myšlienka na založenie motocklubu, ktorý by združoval príslušníkov ozbrojených zborov v činnej službe a výslužbe voľno-časovo jazdiacich na motocykloch.

Prvé kroky k realizácii myšlienky boli inšpirované motospojkou – jazdcom, ktorý spájal prostredníctvom doručovania správ jednotky. Motospojky pôsobili nie len lokálne ale aj medzinárodne, a ich činnosť mala veľký význam.

Tak vznikol na Slovensku motoklub združujúci LEN príslušníkov ozbrojených zborov pod názvom MOTOSPOJKY. Keďže to bol ma Slovensku prvý a jediný klub hlásiaci sa k 99%-ej časti motoscény, tak sa započala cesta hľadania priateľstiev a informácií na medzinárodnej úrovni. Prišlo k rozšíreniu základne na združovanie príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov v činnej službe a výslužbe, k zmene názvu na anglický ekvivalent – Despatch Riders – a k zmenám znaku. Klub nabral ambície a smerovanie na cestu k označeniu LE MC.

Rozhodli sme sa ísť cestou budovania rešpektu prostredníctvom tvrdej práce na sebe  a propagáciou svojho klubu najmä v zahraničí. Klub si žil svojím životom a pri organizovaní aktivít sa stretával s motorkármi ale aj členmi rovnako zameraných klubov v zahraničí.

Postupne sme sa naučili, že ísť cestou čistoty smerovania klubu a členstva v ňom, preukazovaním rešpektu k okoliu a stanoveným celosvetovo uznávaným, nemenným pravidlám plne odzrkadľuje slovo REŠPEKT. To známe „Daj rešpekt, dostaneš rešpekt“ nadobudlo význam.

Uvedomovali sme si, že sme Slovenský motoklub a rešpekt treba preukázať najmä na Slovensku. Začala ďalšia cesta získania rešpektu na Slovensku, čo sa nám podarilo. Týmto spôsobom nám je aj rešpekt preukazovaní a tak je Despatch Riders LE MC Slovak Republic rešpektovaným klubom nielen v zahraničí ale aj doma na Slovensku.

Naším členom sa nemohol a nemôže stať civil ani bez cti prepustený príslušník ozbrojených a záchranných zborov – presne podľa svetových pravidiel klubov ktoré nosia označenie LE. Toto pravidlo – bez civilov – sa stalo podmienkou aj pre Slovensko.

Sme hrdí na svoj klub DESPATCH RIDERS LE MC SLOVAK REPUBLIC lebo naša cesta je vydláždená tvrdou prácou, rešpektom, čistotou myšlienky a rešpektovaním svetových ale aj národných motorkárskych pravidiel.

Sme DESPATCH RIDERS, sme hrdí na svoj klub, na svoju prácu, naše bratstvo. Našim cieľom je nielen združovať príslušníkov ozbrojených a záchranných  zborov v činnej službe a výslužbe ale aj  reprezentovať naše poslanie pred verejnosťou s heslom JAZDIŤ S ÚCTOU.